top of page

Bateri

Enstrüman derslerimiz haftada 1 gün 45 dakika özel ders  şeklinde yapılmaktadır.

Tüm müzik öğrencilerimiz enstrüman eğitimlerine ek olarak haftada 1 gün 40 dakika  solfej dersleri almaktadır.

Bateri eğitiminin temel öğesi ritimdir.

Ritim birçok biçimde hayatımızın içindedir. Evrenin doğal bir parçasıdır.

Kalp atışlarımız ve yürüyüş tempomuz gibi birçok şey içimizdeki doğal ritmin basit bir dışa vurumudur.

Yapılan araştırmalar ritmik yeteneklerin gelişmesinin

çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişiminde olumlu yönde etkilendiğini söylemektedir.

 

Bateri eğitiminde beyin dörde bölünür.

Yani eller ve ayaklar birbirinden bağımsız fakat koordineli bir şekilde kullanılır . 

Motivasyon amaçlı yapılan deneme konserlerinin yanı sıra,

her eğitim yılı sonunda tüm bölümlerin katıldığı yıl sonu gösterileri düzenlenmektedir.

bottom of page